أخر الاخبار

Fiche le présent de l'impératif des verbes usuels du 1er et 2eme group 4aep pdf

  Fiche le présent de l'impératif des verbes usuels du 1er et 2eme group 4aep pdf


Fiche le présent de l'impératif des verbes usuels du 1er et 2eme group 4aep


Niveau : 4 AEP
Matiere: Grammaire
Guide : le nouvel Espace de français
Unite didactique : 3
fiche n: 
Séances : 1 et 2
Duree: 30 min
Semaine: 3 et 4

حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-