أخر الاخبار

Fiche Evaluation soutien et consolidation unité 3- 4aep pdf

Fiche Evaluation soutien et consolidation unité 3- 4aep pdf

Fiche Evaluation soutien et consolidation unité 3- 4aep


Niveau : 4 AEP
Matiere:
- Activités Orales
- Lecture
- Ecriture /Copie
- Grammaire
- Conjugaison
- Orthographe
- Dictée
- Production de l'écrit
-
Guide : le nouvel Espace de français
Unite didactique : 3
fiche n: 
Séances : 1 et 2
Duree: 30 min
Semaine: 5

حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-